Pages Navigation Menu

eurokontakty: opinie - nowe chwilówki bez bik i krd przez internet

Zarządzanie talentami: Jak przyciągać, rozwijać i zatrzymywać najlepszych pracowników

Zarządzanie talentami: Jak przyciągać, rozwijać i zatrzymywać najlepszych pracowników

ZARZĄDZANIE TALENTAMI: JAK PRZYCIĄGAĆ, ROZWJAĆ I ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja na rynku pracy jest ogromna, przyciągnięcie najlepszych pracowników i zatrzymanie ich w firmie to wyzwanie dla każdego pracodawcy. Właśnie tutaj pojawia się pojęcie zarządzania talentami – strategii, która pomaga skutecznie pozyskać, rozwijać i zatrzymać najlepszych pracowników. W artykule omówimy, jakie elementy są istotne w procesie zarządzania talentami i jak wykorzystać je, aby zbudować zespół złożony z wyjątkowych specjalistów.

I. REKRUTACJA

Pierwszym etapem zarządzania talentami jest oczywiście rekrutacja. Jak przyciągnąć do firmy najlepszych specjalistów?

1. Właściwie sformułowane ogłoszenie o pracę – musi zawierać możliwie wszystkie wymagania i oczekiwania wobec kandydata, ale też należy wskazać, co firma jest w stanie zaoferować w zamian za jego pracę.

1. Rozbudowane kanały rekrutacyjne – czyli wykorzystanie nie tylko tradycyjnych źródeł, ale też social media, strony pracy itp.

1. Employer branding – produkcja wizerunkowa firmy, czyli robienie wszystkiego, by była ona postrzegana jako miejsce atrakcyjne do pracy.

II. ROZWÓJ

Kolejny element to rozwój – jak włączyć najlepszych pracowników w procesy firmy i pozwolić im się rozwijać?

1. Dostosowanie programów rozwoju – do potrzeb pracownika i możliwości firmy.

1. Indywidualne rozmowy – z pracownikiem i przez regularne spotkania, w celu przeprowadzenia oceny potrzeb szkoleniowych pracownika i ustalenia jego planu rozwoju.

1. Dostarczanie narzędzi – do rozwoju, czyli uczestnictwo w projektach, szkoleniach, konferencjach, możliwość zdobywania certyfikatów czy rozwijanie nowych umiejętności.

III. MOTYWACJA

Osoby z dużym potencjałem wymagają specjalnego traktowania, wsparcia i motywacji – w tym celu, nie wystarczy tylko podwyższyć pensję.

1. Regularne oceny wyników pracy – działania takie pozwolą na docenienie dokonań pracownika i wskazanie jego mocnych i słabych stron.

1. Dostosowanie wynagrodzenia – do osiągnięć i zaangażowania w pracę.

1. Kumulowanie benefitów – takich jak prywatna opieka medyczna, karta sportowa, możliwość pracy zdalnej itp.

IV. ZATRZYMANIE NAJLEPSZYCH

Zatrzymanie najlepszych pracowników w firmie to trudne wyzwanie, ale istnieją sposoby na to, aby to osiągnąć.

1. Dobra atmosfera w pracy – wpływa na zadowolenie pracowników i ich chęć pozostania w firmie.

1. Oferowanie stałego rozwoju – co wynika z punktu II.

1. Kreowanie warunków do pracy – czyli zapewnienie odpowiednio zorganizowanego miejsca pracy, dostępu do narzędzi i programów oraz stworzenie przyjaznych relacji z przełożonymi i zespołem.

V. PODEJMOWANIE DECYZJI

Ostatecznie to decyzja pracowników czy chcą pozostać w firmie czy też nie – jednak można wpłynąć na ten proces poprzez właściwe zarządzanie talentami.

1. Oczekiwania pracowników – należy badać, co sprawia, że pracownik nie jest zadowolony z pracy i podjąć działania odpowiednie do poprawy sytuacji.

1. Zbieranie opinii pracowników – jak pracują, co myślą o pracy w firmie, jak obserwują zachowania przełożonych i kolegów itp.

1. Kreowanie strategii – na podstawie zebranych informacji, włączeniu pracowników w proces podejmowania decyzji, identyfikacji ich potrzeb i realnym działaniu w kierunku spełnienia tych oczekiwań.

PODSUMOWANIE

Zarządzanie talentami jest dziedziną konieczną do zastosowania w każdej organizacji, która chce pozyskać i zatrzymać najlepszych specjalistów. Etapami procesu są rekrutacja, rozwój, motywacja, zatrzymanie najlepszych oraz podejmowanie decyzji. Wszystkie te kroki pomogą skutecznie zarządzać talentami, przyciągnąć wyjątkowe osoby do firmy i zrobić z niej atrakcyjne miejsce do pracy.

Artykuł powstał we współpracy z takeitizi.pl